" Creativity is intelligence having fun "

Einstein

MDW

In verbinding gaan met jezelf en anderen, ont-moeten en samen groeien is altijd al datgene geweest wat me drijft, datgene wat energie geeft. Als sociaal/familiaal bemiddelaar en trainer kies ik voor een aanpak waarin authenticiteit, wederzijds vertrouwen en respect de basis vormen.