Wij hebben een systematische, professionele aanpak, telkens aansluitend bij uw vraag.

 

Meestal werken we in vier stappen.

 

Stap 1: Uw vraag vertalen in objectieven

Na een analyse van de vertreksituatie definiëren
we samen de te bereiken doelstellingen

 

 

Stap 2: Een actieplan opstellen

Met een duidelijk gestructureerde aanpak kunnen we
het proces opvolgen en zo nodig bijsturen

 

 

 

 

 

Stap 3: Uitvoeren

Het actieplan op een flexibele manier
in de praktijk brengen

 

 

 

 

 

Stap 4: Verankeren

Na afloop evalueren we resultaat en proces.
We bieden ondersteuning om de ontwikkeling te bestendigen.