Waar mensen samenwerken zijn conflicten normaal.

Sterker nog, conflicten kunnen de samenwerking versterken, op voorwaarde dat ze constructief worden aangepakt. Zoniet kan het conflict escaleren.

 

In dat geval kan een Sencio bemiddelaar helpen de betrokken partijen tot een billijke oplossing te komen en de relatie te herstellen.

Wij bieden zowel bemiddeling aan bij conflicten tussen twee medewerkers als bij groepsconflicten.